DOMOVSKÁ STRÁNKA
O nás Kopanice Fotografie Repertoár Kroj Aktuality Sponzoři a partneři Kontakt Archiv

O nás

SBOR - se zaměřuje na tradiční lidovou kulturu Moravských Kopanic. Písně a zvyky ze Starého Hrozenkova, Žítkové, Vápenic, Vyškovce i Lopeníka jsou hlavním zdrojem repertoáru, v němž se objevují témata ze života Kopaničárů, jako např. čarování kopanické bohyně, milostné písně, svatební písně – zaplétání a čepení nevěsty, zpracování konopí, jarmark, drápání peří, chození ze služby a další.

          - ponejvíce vystupujeme na domácí půdě (Kopaničárské slavnosti, Hody s dožínkami, Fašanky ve Vápenicích), dále na různých místech Slovácka, opakovaně jsme účinkovaly na MFF Myjava a MFF Strážnice, kde jsme spolu s dalšími soubory z Kopanic získali titul „Laureát MFF Strážnice 2008“.

 

Ženský sbor Čečera ze Starého Hrozenkova vznikl v roce 1997. Hlavním motivem našeho setkávání byla touha společně si zazpívat pro radost a ta přetrvává dodnes. Během následujících let ve sboru přibývaly členky, písně do repertoáru i zajímavé počiny. V roce 2004 jsme náš zájem o místní zvyky a pověsti zúročily v hudebně-dramatickém večeru nazvaném „O touze a čarování“, který se věnoval fenoménu kopanických vědem, tzv. bohyní. Naše 10. výročí jsme oslavily v roce 2007 celovečerním pořadem „Z Hrozenka do sveta“, který byl inspirován životem dívek a žen na Kopanicích. V témže roce jsme ve spolupráci s Obecním úřadem ve Starém Hrozenkově vydaly kalendář s fotografiemi, na nichž jsme se snažily připomenout všední i sváteční život Kopaničárů v dobách, kdy neexistovala elektřina ani jiné technické vymoženosti.

Členky sboru svůj zájem neomezují pouze na interpretaci písní a ukázky zvyků, ale pečují také o zachování pestrosti a autenticity tradičních místních výšivek a specifického nářečí. Z písemných i obrazových pramenů z přelomu 19. a 20. století některé členky sboru zrekonstruovaly již zaniklou pokrývku hlavy zvanou šatka. V roce 2010 jsme spolupracovaly na přípravě publikace a CD „O kopanickej reči“, kterou vydalo Informační středisko ze Starého Hrozenkova ve spolupráci s obyvateli a rodáky Moravských Kopanic.

 

Na vystoupeních zpíváme s doprovodem akordeonu nebo bez nástrojového doprovodu. Občas nás doprovází hudecká sestava CM Ženičky nebo hudecká muzika Mináríci Petra Holáska, s nimiž jsme v roce 2011 natočily svoje první CD nazvané „Čečera“. Mimo něho zpíváme také na CD „Okolo Hrozenka“ Národopisného souboru Kopaničár nebo na CD „Už sa ně to stalo“ cimbálové muziky Ženičky.

 

 

 

 


Marcela Trtková©2007 Ženský sbor Čečera